Crash Sites

Stichting Herdenkingspalen

Hollands Kroon


Bankrekening :

NL34 RABO 0340 8674 34


This page is under construction

Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon

Telefoon : 06 - 20 80 3120

Correspondentieadres:

Oude Streek 32

1767 CP Kolhorn

Email:info@shhk.nl

Bankrekening :

NL34 RABO 0340 8674 34


Informatie over de Stichting en het bestuur

Documenten van de StichtingSamenstelling van het bestuur

Naam

Functie(s)

Mark Hakvoort

Voorzitter

Chris Dijkshoorn

Penningmeester

Martin Blaauw

Secretaris

De bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit.