Crash Sites

Stichting Herdenkingspalen

Hollands Kroon


Bankrekening :

NL34 RABO 0340 8674 34


This page is under construction

Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon

Telefoon : 06 - 20 80 3120

Correspondentieadres:

Oude Streek 32

1767 CP Kolhorn

Email:info@shhk.nl

Bankrekening :

NL34 RABO 0340 8674 34


Informatie over de Stichting en het bestuur

Documenten van de StichtingSamenstelling van het bestuur

Naam

Functie(s)

Mark Hakvoort

Voorzitter

Chris Dijkshoorn

Secretaris / Penningmeester

De bestuursleden voeren hun functie(s) onbezoldigd uit.